Бөлүмүндө тез издөө
 

МСКнын БАнын жана аймактык Башкармалыктарынын кызматка дайындалгандардын, башка кызмат орунга которулгандардын жана кызмат ордунан бошотулгандардын тизмеси

2018-жылдын 15-февралынан 15-мартына чейин