Бөлүмүндө тез издөө
#
№88

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

6 август
№86

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

4 август
№66

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

28 апрели
№65

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

28-апрели
№62

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

19-апрели
№57

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

12-апрели
№27

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

20-февралы
№12

"Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

26-январы
№32

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө

31-марты
№41

"Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

14-апрели
№48

"Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу

21-апрели
№62

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

16-майы
№75

Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө

30-майы
№82

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

22-июну
№102

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

7-июлу
№129

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Кыргыз Республикасынын Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

21-июлу
№140

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

26-июлу
№153

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

27-июлу
№166

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

12-августу
№167

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

12-августу
№181

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

18-ноябры
№212

Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

22-декабры