Тез издөө
 

2018-жылдын 1-жарым жылдыгына КРӨ караштуу МСКнын кызматкерлерин окутуу планы

2018-жылдын 1-жарым жылдыгына
 

МСКнын борбордук аппаратынын кызматкерлери үчүн 2018-жылдын 1-жарым жылдыгына техникалык окууну өткөрүү программасы

2018-жылдын 1-жарым жылдыгына