Бөлүмүндө тез издөө
Отчеттун
формасы
Аталышы         Отчетту
толтуруунун тартиби


Ишкердик иш жүргүзбөгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-100)

Уюмдун бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-101)

Ишкердик иш жүргүзгөн жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-102)

Салык салынуучу кирешеси жок жеке адамдын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-103)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ордун ээлеп турган же ээлеген жеке жактын бирдиктүү салык декларациясы (FORM STI-155)