Тез издөө

Салык кызматынын түзүмү

Башкаруу схемасы Борбордук аппараттын түзүмү Аймактык органдардын түзүмү

Салык кызматынын өнүгүү стратегиясы

2019-2021 жылдар 2015-2017 жылдар 2012-2015 жылдар

Салык органдарынын ишин жөнгө салган ченемдик-укуктук актылар

Мыйзамдар Жарлыктар Жоболор МСКнын иштөө регламенти Буйруктар Стандарттар

МСК жөнүндө

МСКнын тарыхы Персоналды окутуу Мамлекеттик сатып алуулар Коомдук кеңеш